Publicaties

Stichting Joel Ministries is een ANBI. Giften aan de stichting zijn onbelast. Elk jaar informeren we onze donateurs over de globale voortgang van projecten en de besteding van de middelen.

2016
Bestuursinformatie
Doelstelling en actueel beleidsplan 2016
Project Het Nieuwe Kerken
Sustainable Impact projects
Syrious Love

2015
Verslag activiteiten 2015
Jaarrekening 2015 (verschijnt voorjaar 2016)

2014
Verslag activiteiten 2014

Jaarrekening 2014

2013
Verslag activiteiten 2013
Jaarrekening 2013

2012
Verslag activiteiten 2012
Jaarrekening 2012

Privacybeleid Joel News/Joel Ministries

Advertenties