Nederlands

Joel Ministries is een kleine non-profitorganisatie. Ons doel is christenen, kerken en organisaties in Nederland en internationaal toe te rusten om vanuit het Evangelie positief verschil te maken voor anderen. 


ONZE PROJECTEN

We ondersteunen de volgende projecten:

1. Joel News: Positieve berichtgeving
We publiceren over ontwikkelingen in de wereldkerk. Verhalen die inspireren, hoop geven en christenen activeren om een positief verschil te maken. Onze nieuwsbrief Joel News International gaat naar iedereen die ons werk minimaal 1x per jaar ondersteunt met een gift. | Project JN/Algemeen

2. Simple Church Europe: Nieuwe geloofsgemeenschappen
We adviseren en coachen organisaties en netwerken bij het starten van nieuwe geloofsgemeenschappen in Europa. Specifiek: simple churches, huis- en wijkgemeenten, emerging church-initiatieven, online meet-ups en neomonastieke gemeenschappen. | Project: SCEU

3. Syrious Love: Hulp aan vluchtelingen
We werven fondsen voor project Syrious Love, waarmee we werkers en organisaties ondersteunen die hulp verlenen aan vluchtelingen uit Syrië. | Project: SL

4. Innovatie
Met advies en research ondersteunen we de ontwikkeling van nieuwe journalistieke initiatieven, mobiele apps die missionaire bewegingen in een stroomversnelling kunnen brengen, sociaal ondernemerschap en organische landbouw. | Project: Innovatie


DONATIES

Joel Ministries is een ANBI. Giften aan de stichting zijn onbelast en welkom op:

IBAN – NL36 INGB 000 8981184
Stichting Joel Ministries
Leliendaal 12, 6715 KG Ede GLD

Het is ook mogelijk om met een creditcard, Paypal or iDEAL aan onze belangrijkste projecten te doneren:

Joel News | SCEU | SL

Giften zonder bestemming worden onder ‘algemeen’ ingeboekt en ingezet waar deze het meest nodig zijn.


ANBI-VERANTWOORDING

Elk jaar informeren we onze donateurs over de globale voortgang van projecten en de besteding van de middelen.

2022
Bestuursinformatie
Doelstelling en actueel beleidsplan 2022

2021
Jaarrekening 2021 (zomer 2022 online)
Verslag activiteiten 2021

2020
Jaarrekening 2020
Verslag activiteiten 2020

2019
Jaarrekening 2019
Verslag activiteiten 2019


CONTACT

Stichting 
Joel Ministries
Leliendaal 12, 6715 KG Ede
t: 06 4425 0470 | e: info@joelnews.org

KvK 30167077 | RSIN 816344656 | Privacybeleid

Advertentie