Nederlands

Stichting Joel Ministries is een ANBI. Giften aan de stichting zijn onbelast. Elk jaar informeren we onze donateurs over de globale voortgang van projecten en de besteding van de middelen.

2019
Bestuursinformatie
Doelstelling en actueel beleidsplan 2019

2018
Verslag activiteiten 2018

2017
Jaarrekening 2017